Jaroslav Horejc

Podobu golema tak, jak jej známe z dvoudílné historické komedie režiséra Martina Friče „Císařův pekař — Pekařův císař” (1951), navrhl český sochař Jaroslav Horejc (*1886 — †1983). Golem je ve filmu ztvárněn jako obrovská hliněná socha nelidských rysů bez vlastního vědomí, v níž hřímá netušená destruktivní síla. „Císařův pekař — Pekařův císař” bezesporu patří mezi nejvzácnější klenoty české kinematografie. Filmová podoba golema se do povědomí českého diváka — a potažmo celé české veřejnosti — vryla nejhlouběji.

Horejcovy biografie autorství golemovy filmové podoby většinou pomíjejí. Z jakého důvodu? Je to proto, že golem, kterého Jaroslav Horejc pro film vytvořil, představuje v jeho životě výjimečný počin. Výjimečný natolik, že se zcela vymyká z kontextu jeho celoživotní umělecké tvorby.

V této souvislosti je dokonce možné hovořit o jisté ironii osudu. Neboť osud chtěl tomu, aby se všeobecně nejznámějším výtvorem umělce považovaného za jednoho z významných představitelů českého sochařství 20. století, stal právě golem — soška, jež mu dala pravděpodobně nejméně práce a kterou by možná on sám ani uměleckým dílem nenazval.


Více informací o golemově „stvořiteli”, českém sochaři a průmyslovém výtvarníkovi Jaroslavu Horejcovi naleznete na internetových stránkách uvedených v sekci odkazů.

golem